Pokaż mój koszyk

Regulamin

Regulamin

1) Kupującym może być każda pełnoletnia osoba, posiadająca możliwości dokonywania transakcji finansowych.

2) Ceny towarów są cenami brutto.

3) Kupujący pokrywa koszty transportu, zgodnie z cennikiem.

4) Sprzedający do każdej transakcji wystawia dokument zakupu (nie wystawiamy faktur VAT).

5) Wygląd, ceny produktu oraz jego właściwości są podane w opisie.

6) Cena towaru, jeśli w opisie nie zastrzeżono inaczej, nie obejmuje kosztu przesyłki, który ponosi Kupujący.

7) Wysyłka towaru następuje po zaksięgowaniu należności na koncie: IDEA Bank: 89195000012006043168020002 w ciągu 24 godzin (dni robocze).

8) Dostawa realizowana jest za pośrednictwem firmy kurierskiej jak i Poczty Polskiej oraz InPost. Towar doręczany jest od poniedziałku do piątku.

9) Niniejszy regulamin nie narusza uprawnień konsumenta wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązujących.

10) W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązujące, a w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze  zmianami), ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r., Nr 22, poz. 271 ze zmianami), ustawy z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r., Nr 141, poz. 1176 ze zmianami), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zmianami).

11) Prawo do zwrotu towaru i odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podawania przyczyn ma zastosowanie jedynie do Kupujących będących Konsumentami.

12) Nie wysyłamy towaru za granicę Polski

13) Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

 

Zwroty i reklamacje

1) Prosimy o zwrócenie uwagi na stan paczki przy jej odbiorze. Prosimy sprawdzić, czy przesyłka nie jest w jakikolwiek sposób uszkodzona np. mechanicznie lub czy zabezpieczenie nie nosi śladów ingerencji.

2) Nasza Firma gwarantuje bezpieczeństwo transakcji i pewność zwrotów. W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki, Klient może zażądać zwrotu pieniędzy i odesłać paczkę z powrotem. Zgodnie z ustawą o ochronie niektórych praw konsumenta oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U z 2000r. Nr22, poz.271 ze zmianami), kupujący ma możliwość zrezygnowania z zakupu w ciągu 14 dni, bez podania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Kupujący jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
Zwrot świadczeń następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, na adres firmy:

Firma Handlowa Edyta Nagorzycka
Bachorzew, os. Leśne 28
63-200 Jarocin

NIP 6171556380

REGON 302329746


 

3) Reklamacje prosimy przesyłać mailowo na adres: sklep@wszystkodozmywarki.pl

4) Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty zgłoszenia. O wyniku reklamacji Klient będzie informowany drogą elektroniczną lub telefonicznie.

 

Ochrona danych osobowych

Kupujący składając zamówienie wyraża zgodę na przetwarzanie przez Firmę Handlową Edyta Nagorzycka jego danych osobowych dla celów realizacji zawartej umowy. Dane osobowe Kupującego są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

Top